Tuesday, January 28, 2014

Việt Dzũng & Lê Huy Phong "Nhân Quyền Việt Nam Tôi Đâu? thơ Nguyễn Thị T...
"Nhân Quyền Việt Nam Tôi Đâu?" 
Trình bày: Việt Dzũng & Lê Huy Phong 
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Thay mặt Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận


Nick Lý Đức Hùng & HậnCộng SảnVìCông Lý sưu tầm

No comments:

Post a Comment