Wednesday, January 29, 2014

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 5) - Tác giả Đặng Chí Hùng
Những sự thật không thể chối bỏ (phần 5) - Nỗi đau Cải Cách
Tác giả Đặng Chí Hùng
Thực hiện Audio Lam Sơn 719
Video @VongNgayXanh

Thay mặt Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận 
Nick Lý Đức Hùng & HậnCộng SảnVìCông Lý sưu tầm

No comments:

Post a Comment