Friday, January 17, 2014

Vạch trần bộ mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Huyền Trang (Danlambao)
Người đọc: Tâm Duyên


Do Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận sưu tầm

No comments:

Post a Comment