Sunday, January 12, 2014

TTYN - BIỂN CỦA QUÊ HƯƠNGxin gửi đến các anh chị cô chú bác một nhạc phẩm mà nhóm nhạc sỹ của nhóm TTYN đã sáng tác cho Trận Hải Chiến HOÀNG SA - TRƯỜNG SA năm 1974, để tưởng nhớ và ghi ơn những vị Hải Quân Anh Dũng của VNCH vì lý tưởng Tự Do quên thân mình để bảo vệ lãnh thổ biển đảo của quê hương VN. Đặc biệt trong nhạc phẩm này người Nhạc Sĩ có nói đến những bi hùng của chiến tàu hải chiến mang tên Nhật Tảo anh dũng hiên ngang giữ trọn nghĩa hiếu trung với Tổ Quốc.


Do Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận sưu tầm

No comments:

Post a Comment