Friday, January 17, 2014

Thông Báo !!! số Áo đã gởi ra đầu tiên !!!đây là số áo đã được gởi đi cho quý ân nhân, chuyến đầu tiên xin cập nhật cùng quý anh chị khi gởi chuyến kế tiếp trong nay mai, để quý Ân Nhân nhận kịp trong dịp Tết Nguyên Đán 2014.
hy vọng quý ân nhân sẽ nhận trong nay mai.

                                                                Thân chào

Thay mặt Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận

                                                   Nick Lý Đức Hùng & HậnCộng SảnVìCôngLý

No comments:

Post a Comment