Wednesday, January 15, 2014

Thông Báo !!! Phong Trào Áo Jacket Cờ Vàng tại Hoa Thịnh Đốn 26 & 27 tháng 3 năm 2014

                     tham dự tang lể của Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại Cali 27 tháng 12 năm 2013

 Anh Em Chiến hữu chụp hình lưu niệm trong tang lể cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng 28 tháng 12 năm 2013 Cali

           chụp hình lưu niệm với Chiến Sĩ Ó Đen Lý Tống  trong tang lể 29 tháng 12 năm 2013 tại Cali

                  Tiển đưa anh Việt Dzũng đến nơi an nghĩ cuối cùng 30 tháng 12 năm 2013 tại Cali

sau khi đưa tiển anh Việt Dzũng đến nơi an nghĩ cuối cùng chụp hình lưu niệm 30 tháng 12 năm 2013
Áo đã sẳn sàng gởi đi cho quý Ân Nhân đã yểm trợ


Kính Thưa,
Quý Ban Đại Diện Cộng Đồng
Quý Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH
Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Chính Đảng, Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Chú Bác, Cô Dì, Quý Chiến Hữu và Thân Hữu khắp năm châu. 


Nhân dịp tham dự buổi vận động Nhân Quyền tại Hoa Thịnh Đốn ( Washington DC ) sắp đến vào 2 ngày 26 & 27 tháng 3 năm 2014 do văn phòng Cứu Nguy Người Vượt Biển & Chống Tệ Nạn Buôn Người mà TS Nguyễn Đình Thắng vận động.

Trong Tinh Thần Đấu Tranh  Nhân Quyền -  Dân Chủ - Tự Do cho VN, nhân dịp nầy Phong Trào Áo Cờ Vàng do Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận sẽ có mang theo 1 số Áo Cờ Vàng để phổ biến:

A- Yểm trợ cho các nhà Đấu Tranh Quốc Nội.
B-  Nếu mỗi người chúng ta yểm trợ 1 chiếc Áo,hành động biểu dương lực lượng Đấu Tranh
C- Nếu tất cả mọi người đến tham dự đều mặc Áo Cờ Vàng, thì hình ảnh rất hào hùng trên các Báo Chí, Video & truyền thông.
D- Chính khách Hoa Kỳ trong Washington DC sẽ thấy được sự Đoàn Kết của Cộng Động Hải Ngoại.
E- Màu Cờ Vàng Tổ Quốc trên người chúng ta, cảm xúc vô cùng Hảnh Diện là người Việt Nam Quốc Gia
F- Khi csvn thấy những hình ảnh Đoàn Kết của CĐ người việt Tỵ Nạn Hải Ngoại  như thế ?? CS sẽ lo ngại 1 phần nào ???

Đúc Hùng mong được ủng hộ & yểm trợ tinh thần của:

Quý Ban Đại Diện Cộng Đồng
Quý Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Chính Đảng, Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Chú Bác, Cô Dì, Quý Chiến Hữu và Thân Hữu khắp năm châu.

Xin vui lòng liên lạc với Nhóm yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận để biết thêm chi tiết như trên

 email: freespeech4vietnam@gmail.com

www.freespeech4vietnam.org

612-567-1719 / 612-986-4914 / 408-564-3089

Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận thân chào với tinh thần đoàn kết

No comments:

Post a Comment