Thursday, January 30, 2014

Kiểm định nhân quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam 2014
BBC phỏng vấn các nhà hoạt động về nhân quyền đang có mặt ở Geneva trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Liên Hiệp Quốc.

Thay mặt Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận 

Nick Lý Đức Hùng & HậnCộng SảnVìCông Lý sưu tầm

No comments:

Post a Comment