Wednesday, November 13, 2013

Tại sao cần có chế độ chính trị dân chủ ?

Một nền dân chủ hoạt động hoàn hảo là một chế độ cho bạn được quyền tự do nhiều nhất, an ninh xã hội tốt nhất, cơ hội lớn nhất và đem lại sự sung túc cho cuộc sống nhiều nhất. Đây là một cơ chế xã hội ổn định nhất, và đem lại nhiều ích lợi nhất về lâu, về dài.

Ở một xã hội dân chủ, bạn có thể theo tôn giáo mà bạn cảm thấy có ý nghĩa, và bạn có thể tự do lựa chọn bạn đời cũng như sự học hành của mình. Bạn có quyền nghe loại nhạc mình thích, cũng như xem các loại phim, đọc các loại sách mà bạn muốn. Bạn có quyền tự do đi lại ở bất cứ nơi nào mà không cần phải có giấy phép. Bạn cũng có sự tự do lựu chọn quần áo mà bạn mặc.

Nếu bạn thuộc một nhóm thiểu số hoặc dân tộc thiểu số, bạn sẽ được bảo vệ trước những đối xử bất công, và bạn có quyền bình đẳng giống như tất cả mọi người khác khi tham gia vào chính trị và tạo ảnh hưởng tới các quyết định.

Nếu bạn là phụ nữ, bạn có quyền bình đẳng và cơ hội như cánh mày râu. Cha bạn, anh em bạn, chú bác bạn không có quyền quyết định thay cho bạn. Bạn có quyền bình đẳng về nhập trường, học hành, việc làm và một cuộc sống tốt đẹp giống như người đàn ông. Bạn cũng được toàn quyền quyết định về thân thể của bạn và quyền được từ chối việc chăn gối khi bạn không thích, kể cả trong hôn nhân.

Bạn và tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bạn có quyền được viết và nói về những gì bạn thích và gặp những ai bạn muốn. Bạn có thể sống mà không phải sợ hãi trước những đe dọa tới từ chính quyền hiện tại. Gia đình bạn cũng được hưởng quyền tự do tương tự.

Tóm lại: Dân chủ cho bạn quyền tự do, bình đẳng, an toàn, cơ hội làm việc kiếm tiền và hạnh phúc.

Sự mong mỏi về tự do và an toàn đều có trong mỗi chúng ta, cũng giống như ai cũng muốn được hạnh phúc. Nếu không có ba thứ này, chúng ta không thể có một cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa thật sự.

Nhu cầu về sự bình đẳng là điều mà không phải ai cũng muốn, vì con người có tính ích kỷ, và ai cũng muốn hơn người khác. Nhưng quyền bình đẳng là nền tảng để có dân chủ, và nó đáng để chúng ta theo đuổi, bởi chính nó sẽ bảo đảm cho một cuộc sống tự do, an toàn và hạnh phúc.

Tất cả điều này cho thấy là dân chủ rất quan trọng. Khi bạn là một con người, chỉ với lý do duy nhất đó, bạn đã xứng đáng được sống và hưởng một chế độ dân chủ đúng nghĩa.

No comments:

Post a Comment