Friday, November 22, 2013

Bài Vè tội ác của đảng csvn


Ác nhất là công an
Nhát gan là bộ đội
Còn đại biểu quốc hội
Là những kẻ nghị ừ

Bán nước là Sang Tư
Lú ngu Nguyễn Phú Trọng
Để biển đông dậy sóng
Đích thực Phùng Quang Thanh

Ăn nói mà lăng nhăng
Bà phó Doan chủ tịch
Mở miệng câu thù địch
Cửa miệng của Ba Dê

Đại ca chó becgie
Trần Đại Quang bộ trưởng
Chuyện gì cũng tinh tướng
Hắn chính Đinh La thăng

Thuốc cắt cổ người dân
Em Nguyễn Thị Kim Tiến
Chuyện gì cũ ý kiến
Dương Trung Quốc ca ca

Phát biểu cứ Ê A
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết
Cứ hốt mãi hốt hết
Là anh Nguyễn Bá Thanh

Sò di động trung ương
Tên em Tòng Thị Phóng
Đi ngủ đầu cũng bóng
Là anh Nguyễn Sinh Hùng

Gián điệp của giặc Trung
Phó Hoàng Trung Quốc Hải
Đứng đầu báo lá cải
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn

Mặt nhìn rất vô ơn
Cụ phó Nguyễn Xuân Phúc
Ăn cướp không biết nhục 
Cụ phó Vũ Văn Ninh

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đầu tư đâu lỗ đó
Họ cha mà không có
Nông Đức Mạnh bí thư

Còn nữa những người ngu
Mai thơ tôi kể tiếp
Thơ dài đọc mãi mệt
Chúc các bạn thật vui

Uyển Thi

No comments:

Post a Comment