Monday, November 11, 2013

Hà Nội xôn xao vì những lời phát biểu của GS Chủ Tịch Ủy Ban KHXH


Mời qúy vị  bấm vào link để nghe những lời phát biểu của Giáo Sư Chủ Tịch Úy Ban Khoa Học Trần Phương (Nguyên là Phó Thủ Tướng nước CH XHCN VN)
tp      

GS Trần Phương nói: CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

 

GS Trần Phương Chủ nghĩa Xã hội đã thất bại! Chủ nghĩa Cộng sản là ảo tưởng!

                      http://www.youtube.com/watch?v=3BhkOu_4TtU (Preview)
 

GS TRẦN PHƯƠNG: "CHÚNG TA TỰ LỪA DỐI CHÚNG TA VÀ CHÚNG TA LỪA DỐI NGƯỜI KHÁC" (Phần cuối)

http://www.youtube.com/watch?v=mlaPA606M-c

No comments:

Post a Comment