Tuesday, October 29, 2013

Thư của Thương Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

Thưa chị,

Thay mặt gia đình và cộng đồng người Việt mà tôi đại diện, xin gởi đến chị cùng gia quyến lời chia xẻ sâu xa nỗi ưu tư của gia đình, và chị, người mẹ của chiến sĩ dân chủ Đinh Nhật Uy.

Tôi biết cháu Đinh Nhật Uy, con chị, một người trẻ thông minh, can đảm, có lương tri, đã lên tiếng kêu gọi thực thi tự do, dân chủ cho bà con quê nhà. 

Nhưng tiếc thay những lời kêu gọi chánh đáng, thể hiện ước vọng của con người trên khắp hành tinh nầy, không được nhà cầm quyền Hà Nội lắng nghe và thực hiện.  Ngược lại, họ dùng những điều luật mơ hồ, "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân"  để đưa cháu ra toà ngày 29 tháng 10 nầy tại Long An để kết tội người con của quê hương anh hùng Nguyễn Trung Trực.  Một hành động vừa chua chát vừa mỉa mai cho một chế độ mà họ luôn tự hào là có dân chủ tự do một ngàn lần hơn các xã hội Tây Phương!

Bản án nào dù nặng hay nhẹ cho Uy đều không là vẻ vang cho nhà cầm quyền Hà Nội.  Điều nầy sẽ thúc đẩy xã hội sản sinh thêm hàng vạn những người yêu nước khác đứng lên để cùng nhau khai tử chế độ cộng sản mà trong đó Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Thị Phương Uyên cùng nhiều bạn trẻ khác góp phần.  Rồi hàng triệu những người trẻ anh dũng, kiên cường nữa sẽ cùng những bậc cha anh trong nước đứng lên xóa bỏ chủ nghiã cộng sản, viết một trang mới trong lịch sử dân tộc.

Trong nổi lo âu nầy, tôi xin chia xẻ cùng gia đình niềm tự  hào có  được người con, người anh, người em kiên cường, bất khuất  trước vũ lực, làm rạng danh thế hệ trẻ, thế hệ dấn thân cho đất nước, thế hệ hy sinh cho đồng bào mà bất kể đến gian nguy cho mình, gác lại những bất hạnh của gia đình để tranh đấu cho dân tộc.

Tôi xin được ca ngợi Uy và các bạn trẻ Việt Nam.  Tự do dân chủ không có từ sự van xin, mà phải trả giá mới có được.   Các bạn dám chấp nhận cái giá đó cho quê hương.  Chúng tôi đang ở bên cạnh các bạn và sẽ cùng các bạn quang phục quê hương Việt Nam.

Với những nhà tranh đấu trong nước từ mọi nơi, mọi thành phần dân tộc, Tôi hết sức ngưỡng mộ quí vị và các bạn.  Đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại luôn hướng về quí vị, và luôn tìm mọi cách để hỗ trợ quí vị để đưa cuộc tranh đấu mau đến thành công.  Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.

Tôi không có được danh dự cùng tranh đấu với đồng bào nơi quê nhà, nhất là với những người trẻ, nhưng tôi luôn tìm mọi cách, trong khả năng, để ủng hộ cuộc tranh đấu chánh đáng, đầy chánh nghĩa nầy dù tôi ở đâu, ở cương vị nào, vì tôi là người Việt Nam và cùng có chung ước muốn như quí vị. 

Nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội phải chấp nhận một Tiến Trình Dân Chủ Hoá Việt Nam trong thời gian ngắn nhất để thống nhất dân tộc, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước trước nạn ngoại xâm.

Cầu xin Thượng Đế ban cho chị và gia đình sự bình an, kiên nhẫn chờ ngày đón cháu Đinh Nhật Uy, người con của dân tộc, trở về xum hợp với gia đình.

Ottawa, Canada ngày 27 tháng 10 năm 2013

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

No comments:

Post a Comment