Saturday, October 26, 2013

Chúng tôi nhận được tin này xin kính chuyển tiếp với sự dè dặt

                    TIN QUỐC NỘI
22 tháng 10 năm 2013 
 
 
Hội Nghị Trung Ương 8, đảng CSVN họp trong tháng 10 năm 2013, Nguyễn Phú Trọng đã chính thức thuần phục Tầu Cộng, phe Nguyễn Tấn Dũng bị thất thế vì tham nhũng và bị cô lập vì quanh Dũng chỉ là bọn hèn quan và thối nát.  Trương Tấn Sang ngậm miệng qua sông vì  Sang dám nói “tố tham nhũng”, giám xúi nhưng “không giám làm”.
 
Trong đại hội, bọn cầm quyền Việt Nam đã chấp nhận giao vùng Tam Giác An Ninh Chiến Lược: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, qua chương trình Kinh Tế Chiến Lược Quốc Gia với giá 26 Tỷ Mỹ Kim. Vùng nầy sẽ hoàn toàn do Trung Cộng quản lý. Trên lý thuyết, để che đậy hành vi bán nước, bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam đề cử Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải, người Việt gốc Hoa, chính gốc tỉnh Quảng Đông đặc trách chương trình này.
 
Vùng Tam Giác được coi  là vùng Chiến Lược an ninh quốc gia, nhưng cũng như là đầu não của vùng Đông Nam Á Châu. Một địa đầu quan trong trong việc Hán Hoá và kiểm soát biển Đông; do đó Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh là vùng sinh tử của dân tộc Việt Nam về mặt địa dư và kinh tế. Nhưng thực ra là cơ quan đầu não về Quân Sự và Chính Trị. Sau khi tin được phổ biến, thì sự ký kết giữa Trung Cộng và CSVN đã xong, nghĩa là: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đã vì muốn giữ vững ngôi vị và đảng cộng sản đã ngang nhiên, chính thức bán nước cho Tầu.
 
Cơ Quan Đặc Trách TÌNH BÁO  Trung Cộng ---Trung Nam Hải,--Bộ phận HOA NAM CỤC --Cơ sở  tình báo Chiến Lược của Tập Cẩm Bình, Đặt tại Côn Minh – được đặt dưới sự phối hợp của một người đàn bà 52 tuổi, tên thật là Thục Trinh, đang lãnh đạo tình báo Công An VN qua Tướng công an  CSVN là Trần Đại Quang (tướng Mặt Đen)Bộ Trưởng CA;  thêm vào hai tên Đặng Kim Loan – Tổng Cục 5 và Vũ Thế Ngọc – Tổng cục 2 của Bộ Công An CSVN sẽ chính thức theo Tầu đàn áp dân Việt.
 
Sự phản đối ngấm ngầm của nhiều cán bộ chính trị bộ còn liêm sỉ, nhất là những tướng tá trẻ đã ra sức chống đối mãnh liệt; trong thời gian tới, phong trào chống ngoại xâm và đòi quyền làm chủ đất nước sẽ lan rộng trong quần chúng. Phe thân Tầu và phe “Phản Tỉnh” sẽ ra mặt chống nhau. Biến động không còn âm ỷ … mà chắc chắn sẽ có những vụ thanh trừng có kế hoạch.
 
Vì sức ép của trung cộng, bắt buộc dân chúng phải biểu tình, bày tỏ lòng yêu nước qua nhiều hình thức. Thời gian qua, nếu không có khủng hoảng nội bộ của Phật Giáo, chắc chắn Hội Đồng Tôn Giáo đã ra đời, con số biểu tình tại Nghệ An- sẽ lên đến vài chục ngàn, không những chỉ có giáo dân mà còn lực lượng Tôn Giáo bạn hiệp thông hổ trợ. Sự việc Thủ Tướng Trung Cộng họ Lý ghé VN, thì vụ nổ kho thuốc súng tại PhúThọ làm Dũng – Trọng tưởng có Đảo Chánh bỏ lễ chạy về dinh.
 
Trọng được Tầu nuôi từ năm 2000 khi còn là Bí Thư Hà Nội, Dũng là đồ tể xua người ra biển bán bãi rồi cho CA ra bắt, trấn lột, cướp tài sản của dân và vụ Trần Văn Bá, được Võ Văn Kiệt nuôi dưỡng để ý. Dũng biết Hoa Kỳ và tây phương gạt ra khỏi danh sách, từ khi còn làm Phó Thủ Tướng, Dũng đến Hawaii tháng 10 năm 1996 ký kết và sau đó bội ước, Dũng rất sợ khi bị thất sủng sẽ như Tổng Thống Phi Luât Tân ngày nào. Dũng và Sang đang trông chờ một cơ hội, vì theo Tầu, Dũng - Sang sẽ bị Trọng trấn lột, con đường duy nhất là trở về với hàng ngũ dân tộc để được an toàn về tính mạng và tiền của. Vì bởi:
 
            ** Lực Lượng Đấu tranh cho Dân chủ và Độc lập tại Quốc Nội đã hình thành, các tổ chức riêng rẽ đã ngồi lại, được sự tham gia của các Tướng Lãnh cao cấp trong quân Đội, Công An, đa số Tướng, Tá  trẻ thêm hàng ngũ binh sĩ có lòng. Chắc chắn sức mạnh của tầng lớp – Nông - Công -Thương - Ngư dân sẽ không có một loại vũ khí nào có thể khống chế được. – Tầng lớp trí thức : Luật sư – Giáo sư – Y giới – Truyền thông – Văn nghệ sĩ và Thanh niên Sinh viên sẽ là những tiếng nói thôi thúc lòng yêu nước của hằng triệu con tim.
 
            ** Chắc Chắn Đảng CSVN phải bị giải thể - thay đổi từ Nô Lệ, Độc tài, nghèo khổ thành Độc lập, Dân chủ và Thịnh vượng
 
 Ngày 22 tháng 10 năm 2013
Tôn Nữ Kiều Giang
Phòng Thông Tin Quốc Nội
 

No comments:

Post a Comment