Thursday, September 18, 2014

Yểm Trợ Phong Trào Áo Cờ Vàng !!!
Xin thưa quý anh chị & các bạn trên facebook, vì để yểm trợ cho Quốc Nội trong công cuộc Đấu Tranh bấy lâu nay, mong được sự ủng hộ của các anh chị & các bạn trên FB hoặc ngoài Cộng Đồng, hãy vì Dân Tộc & Quê Hương VN mà ủng hộ cho Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận - Freespeech4vietnam (Tổ Chức Bất Vụ lợi - Non Profit Organization) Phong trào Áo Cờ vàng mục đích duy trì Biểu tượng màu Cờ Tổ Quốc VN & có chút ít quỹ để yểm trợ cho Quốc Nội, mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc để order Áo Light jacket Cờ Vàng 612-986-4914 hoặc 408-564-3089, Xin chân thành cảm tạ, 
thay mặt Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận LĐN


Post by Nick Lý Đức Hùng & HậnCộngSảnVìCôngLý
Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận - Freespeech4vietnam

No comments:

Post a Comment