Friday, September 12, 2014

thượng tá CA Nguyễn Đức Chương - Tội Ác này làm sao mà rửaPost by Nick Lý Đức Hùng & HậnCộngSảnVìCôngLý
Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận - Freespeech4vietnam

No comments:

Post a Comment