Friday, April 28, 2017

TIN VUI !!! XIN THÔNG BÁO !!! WEBSITE TRỞ LẠI SINH HOẠT BÌNH THƯỜNG

Ban biên tập của Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận website bị gián đoạn, vì lý do mất pass word của trang web, nên không cập nhật thông tin mới của Domain.

Hôm nay website trở lại sinh hoạt bình thường.

Mong quý đọc giả thông cảm cho Ban Biên Tập,,,chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẽ & cập nhật các thông tin liên quan tình hình đất nước hiện nay trong một ngày rất gần.

Xin chân thành đa tạ quý đọc giả thân thương của Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận, xin quý đọc giả tiếp tục yểm trợ cho nhóm.

Ngày 28 Tháng 04 Năm 2017 lúc 14 giờ 56 phút

Đức Hùng

No comments:

Post a Comment