Địa Chỉ Liên Lạc

For any contributions, please pay to: Freespeech4vietnam
Tất cả những yểm trợ của quý vị sẽ được nhận Biên Lai & để trừ thuế cuối năm (Tax deductable)
Xin đừng gởi bằng tiền mặt, cám ơn
 Please !!! Do not send cash, Thanks
Tổ Chức bất vụ lợi - A Non- Profit Organizations EIN 39-2080199

Office Mailing Address 
    Freespeech4vietnam

                           2127 Cliff Road, Suite H
                           Eagan, Minnesota. 55122


                                1-612-567-1719 voice mail
                                1-612-986-4914 cell
                                1-408-634-9703 California Area
           
Email:                              freespeech4vietnam@gmail.com


Direct Deposit to Wells Fargo Bank
Money wire transfer Routing#121000248 Account#2027877071

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GNNSUUA7NQZ84

Xin bấm vào link trên để Donate

 size small
size medium

quý Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Donate $3.00 cho 1 tháng  X 12 = $36 cho 1 năm
Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận sẽ gởi biếu 1 chiếc Áo Cờ Vàng để lưu niệm
tất cả chi phiếu ghi : Freespeech4vietnam
gởi về địa chỉ:
2127 Cliff road, suite H
Eagan, Minnesota. 55122
Xin ghi rỏ tên & địa chỉ & size áo (Chỉ ở Hoa Kỳ)
nếu ở các Quốc Gia khác xin cộng thêm cước phí, cám ơn


Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận xin thành thật cám ơn quý Đồng Hương & Ân Nhân

No comments:

Post a Comment